Tariflər və paketlər

İnternet + TV 28 AZN

Kanalların sayı: 131

İnternetin sürəti: 36 Mb/s

İnternet 36 Mb/s 18 AZN
İnternet 60 Mb/s 30 AZN
İnternet 100 Mb/s 50 AZN
İnternet 13 Mb/s Gəncə 13 AZN Başlanğıc surət
İnternet 13 Mb/s Mingəçevir 13 AZN Başlanğıc surət